Projekti

universe, space, astronautics

Primjena feritno-polimernih kompozita (engl. Ferrite Polymer Compound, FPC) u svemirskim tehnologijama

Feritno-polimerni kompoziti (FPC) su materijali koji se sastoje od feritnih čestica u polimernoj matrici. Oni se koriste u slučajevima gdje je potrebno postići izražena magnetska svojstva u tankim, fleksibilnim slojevima, npr. DC-DC pretvarač niskog profila ili EMI filter na savitljivom supstratu. Feritno-polimerni kompoziti se dobivaju miješanjem čestica ferita (npr. NiZn, MnZn) sa polimernom matricom (npr. PVA, PVC), a nanose se na supstrat sitotiskom. Elektronički sklopovi su u svemiru izloženi elektromagnetskom (EM) i radioaktivnom zračenju te je cilj projekta ispitati primjenu FPC-a u tim uvjetima. Zaštita od EM zračenja se postiže konvencionalnom formulacijom FPC-a, dok se zaštita od radioaktivnog zračenja može postići, npr. punjenjem polimerne matrice s (nano)česticama olova.

Autor: dr. sc. Jurica Kundrata


Procesiranje digitalnih signala na polju grafičkih kartica (eng. GPU) u svemirskim tehnologijama

Moderni sateliti pojasa K, odnosno Ku, K i Ka, koriste frekvencije u rasponu od 12 GHz do 40 GHz u svrhu poboljšavanja propusnosti (u rangu gigabajta po sekundi) i pokrivanja većeg mogućeg broja krajnjih korisnika. S obzirom na razne atmosferske smetnje, mogućnosti interferencije signala s drugim signalima u prostoru, te uzimajući u obzir nesavršenosti opreme, modulirani signali pokriveni su kompleksnim kodovima za oporavak i detekciju od pogreške (eng. CRC), poput primjerice Viterbijevog algoritma, a koji su iznimno računalno zahtjevni, kao i logičke operacije nad podacima nastalima nakon demoduliranja i dekodiranja signala. Dosadašnja tehnologija rješavala je problem specifično izrađenom hardverskom podrškom i kao takva je iznimno skupa i nefleksibilna, a razvoj računalnih tehnologija omogućio je i softverske izvedbe. Izvedba digitalne obrade signala na razini softvera omogućava dodatne manipulacije i fleksibilnost te je dramatično jeftinija, ali još uvijek značajno sporija od sklopovskog parnjaka pa je jedan od načina izvedbe implementacija paralelnog procesiranja i obrade preko polja grafičkih kartica (eng. GPU).

Autor: Ivan Ačkar, mag. ing. el.

farm, mining, the ethereum