Zašto?

Područje grada Siska je neprestano nastanjeno više od 2.500 godina. U svojoj dugoj povijesti Sisak je uvijek bio dom suvremenih tehnologija; za vrijeme Rimljana Siscia je bila kovnica carskog novca, u 19. st. Sisak je bio perjanica riječnog i željezničkog prometa, a 20. st. je označeno snažnim razvojem industrije nafte i prerade metala. Na prijelomu iz 20. u 21. st. Sisak je deindustrijaliziran.

Kojom tehnologijom će biti označen razvoj Siska tokom 21. stoljeća? 

Najperspektivnija radna snaga su mladi stručnjaci i istraživači. Svojim radom i inovacijama stvaraju visoku dodanu vrijednost i time razvijaju gospodarstvo.  Taj dio radne snage je i prije iseljavao u potrazi za boljim uvjetima, a danas je to dodatno olakšano ulaskom Hrvatske u Europsku Uniju. Nedavna anketa je otkrila da je jedan od glavnih razloga iseljavanja nedostatak primjerenih prilika za rad. 

Kako stvoriti radna mjesta koja privlače najobrazovanije?  

Čovječanstvo je počelo osvajati svemir sredinom 20. st., a tek u proteklom desetljeću je svemir privukao zanimanje privatnih investitora. U tom razdoblju svemirska industrija je rasla u prosjeku od oko 7%, a očekuje se još veći rast posebice na krilima lakšeg pristupa orbiti, rudarenju asteroida i sl. Republika Hrvatska je pokrenula proces pristupanja Europskoj svemirskoj agenciji u studenom 2017. godine što otvara brojne poslovne mogućnosti.

Svrha je Centra da omogući mladim istraživačima sudjelovanje u razvoju najnovijih svemirskih tehnologija  kako bi doprinijeli razvoju grada Siska u 21. stoljeću.