O Centru

Centar za svemirsku i inovativnu tehnologiju (CSIT) je neprofitna ustanova koju je osnovala Sisačko-Moslavačka županija 2020. godine.

Misija je Centra doprinijeti ekonomskom razvitku hrvatskog gospodarstva kroz primjenu svemirskih tehnologija. Centar primjenu svemirskih tehnologija ostvaruje kroz razvoj prototipova proizvoda i usluga za potrebe industrije te kroz primijenjena istraživanja u suradnji s istraživačkim ustanovama. Primjena svemirskih tehnologija u Centru uključuje istraživanje i razvoj tehnologija koje se neposredno koriste u istraživanju i korištenju svemira, ali i upotrebu tehnologija koje su proizašle iz svemirskih primjena u konvencionalnim granama industrije.


Vizija je Centra djelovati kao dvosmjerna spona istraživačkih institucija i industrije na području svemirskih i inovativnih tehnologija u Republici Hrvatskoj. Centar omogućuje primjenu rezultata istraživanja institucija te istraživanje i razvoj proizvoda i usluga na zahtjev industrijskih partnera. Istraživačke aktivnosti Centra stvaraju uvjete za razvoj znanstvenoistraživačkih karijera mladih stručnjaka.


Kratkoročni ciljevi Centra su: stvoriti tim mladih stručnjaka koji pokrivaju sva polja svemirskih tehnologija, ostvariti suradnju sa relevantnim istraživačkim ustanovama na projektima iz područja svemirskih tehnologija i stvoriti uvjete za dolazak industrije iz područja svemirskih tehnologija u Sisak i Županiju.


Dugoročni ciljevi Centra su: stvoriti tim mladih stručnjaka koji pokrivaju sva polja svemirskih tehnologija, ostvariti suradnju sa relevantnim istraživačkim ustanovama na projektima iz područja svemirskih tehnologija i stvoriti uvjete za dolazak industrije iz područja svemirskih tehnologija u Sisak i Županiju.