ISPITNA PLATFORMA ZA SATELIT PERUN I

Centar za svemirsku i inovativnu tehnologiju nastavlja suradnju s Jadranskom aero-svemirskom asocijacijom (A3) na lansiranju prvog hrvatskog satelita – Perun I. U sklopu te suradnje je projektirana i izrađena ispitna platforma za ispitivanje inženjerskog modela cubesat satelita (engl. flatsat). Ispitna platforma je prilagođena za spoj cubesat satelitskih modula koji prate PC/104 format tiskanih pločica. Glavna funkcija ove platforme je horizontalno spajanje više cubesat modula (za razliku od vertikalnog spajanja cubesat modula tokom završnog sastavljanja cubesat satelita u šasiju). Dodatne funkcije platforme su upravljanje izvorom napajanja (vanjsko ili EPS modul), izvedena CAN i I2C komunikacijska sučelja te upravljanje EPS modulom i Killswitch preklopkom cubesat satelita. Ispitnu platformu je projektirao i izradio dr. sc. Jurica Kundrata.