CSIT

ISPITNA PLATFORMA ZA SATELIT PERUN I

Centar za svemirsku i inovativnu tehnologiju nastavlja suradnju s Jadranskom aero-svemirskom asocijacijom (A3) na lansiranju prvog hrvatskog satelita – Perun I. U sklopu te suradnje je projektirana i izrađena ispitna platforma za ispitivanje inženjerskog modela cubesat satelita (engl. flatsat). Ispitna platforma je prilagođena za spoj cubesat satelitskih modula koji prate PC/104 format tiskanih pločica. Glavna

ISPITNA PLATFORMA ZA SATELIT PERUN I Read More »

Baterijski modul za satelit Perun I

Jadranska aero-svemirska asocijacija (A3) i Centar za svemirsku i inovativnu tehnologiju surađuju na lansiranju prvog hrvatskog satelita – Perun I. U sklopu te suradnje je projektiran i izrađen baterijski modul – dio sustava za napajanje električnom energijom satelita. Baterijski modul se temelji na PC/104 formatu tiskane pločice i koristi četiri litij-ionske 18650 ćelije, a uključuje

Baterijski modul za satelit Perun I Read More »