Izrađen čip za kontrolu Pulsnog Plazma Potisnika

Krajem lipnja 2024. godine je stigao čip na testnoj pločici koji je izrađen koristeći uslugu Tiny Tapeout (Run 04). Čip sadrži integrirani kontroler za pulsni plazma potisnik (PPT) i on čini osnovu za prvu svemirsku misiju Centra pod radnim nazivom ORBIS. Kontroler stvara upravljačke signale za visokonaponski pogonski sklop potisnika i opremljen je I2C sučeljem koje služi za precizno podešavanje parametara impulsa putem registarske mape. Registarska mapa konfigurira frekvenciju takta, period impulsa, širinu impulsa i ukupni broj impulsa, odnosno paljenja pulsnog plazma potisnika. Sljedeći korak uključuje integraciju čipa s femtosatelitom Ambasat s ciljem njegove verifikacije u svemirskim uvjetima. Detalji o integriranom kontroleru su raspoloživi u njegovom podatkovnom listu, a više informacija o femtosatelitskoj platformi Ambasat se nalazi na poveznici.